AUXILTO HEALTHCARE s.r.o.

 Společnost Auxilto Healthcare s.r.o. je součástí mezinárodní skupiny Auxilto Group, www.auxilto-group.com, která jako globální společnost podporuje všechny formy činností souvisejících se zdravotnickým průmyslem, od farmaceutických technologií, vývoje produktů, licencí, výroby, obchodování s API a farmaceutickými produkty. Stellapharm J.V.Co., Ltd., založená v roce 2000, která je rovněž součásti skupiny, je jedním z předních vietnamských farmaceutických výrobců www.stellapharm.com.

Společnost Auxilto Healthcare s.r.o. byla založena v roce 2020. Obchodní politikou společnosti je poskytování vysoce kvalitních léčiv dostupných pro široké spektrum pacientů za přijatelné ceny a přiměřené náklady pro zdravotní systém. Základní filozofií a misí společnosti je podpora lidského zdraví. První léčivé přípravky budou uvedeny již v roce 2021. Dále v roce 2022 očekáváme významné posílení portfolia v oblasti diabetologie, kardiologie, léčby bolesti a v oblasti volně prodejných léčiv a doplňků stravy. Efektivní a profitabilní růst je klíčovým výkonostním parametrem společnosti. 

NAŠE CÍLE

Jedním z hlavních cílů společnosti je  rozvoj spolupráce a komunikace s hlavními odběrateli, kterými jsou distribuční společnosti, lékárenské řetězce a zdravotnická zařízení. Všechny obchodní aktivity a procesy společnosti Auxilto Healthcare s.r.o. směřují k naplňování základního cíle - poskytovat vysoce kvalitní léčivé přípravky dostupné pro široké spektrum pacientů za ceny přijatelné pro český zdravotní systém. 

KONTAKT

Auxilto Healthcare s.r.o.
Office Park Nové Butovice 
Bucharova 2657/12 - budova C, 4. patro 
158 00 Praha 5 


Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 340884, 
IČ: 09708201

info@auxilto-healthcare.cz